Doç. Dr. Özgür Sarı tarafından 28-29 Eylül 2019 tarihlerinde Nemli maden şantiye alanındaki yemekhanede verilen TCE eğitimine dernek üyelerimimizin katılımıyla gerçekleşti. Bu faaliyet kapsamında Toplumsal Cinsiyet, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği, Türkiye’de Kadın Durumu ve Kadına Karşı Şiddet konuları aktarıldı. Eğitimle birlikte toplumsal cinsiyet rollerinin nasıl gündelik hayatta yeniden üretildiğini, her gün bu rollerin nasıl yaşamları etkilediğini fark ettik.