Sabancı Vakfı 2019 Hibe Programı kapsamında desteklenen ‘Kadınlar Işığıyla Madeni Aydınlatıyor’ projesi derneğimiz tarafından yürütülmektedir. Erkek egemen bir sektör olarak bilinen maden sektöründe çalışan kadınların varlığını tüm Türkiye’ye duyurmak, iş hayatında var olmakta zorluklarla mücadele eden kadınlar adına rol model olabilmek , madencilik sektörünü dezavantajlı gruplar adına iş alanı haline getirebilmek, çoğalmak, madenin dışında da birlikte var olabilmek, toplumsal cinsiyet ve haklarımız konusundan birbirimizden ve deneyimli kişi ve kurumlardan öğrenerek güçlenmek adına hazırladık bu projeyi. Proje amaçlara ulaşmak içinde eğitimler, gezi ve çalıştay gerçeleştirmeyi hedefledik.